Civilrätt

Civilrätten är den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra, utan som reglerar förhållandet mellan enskilda personer.

Den offentliga rätten är de lagar och regler som reglerar förhållandet mellan enskilda och staten (det offentliga). Civilrätten är mycket omfattande. Kärnan för civilrätten är avtals- och skadeståndsrätten.