Köpeskilling

Köpeskilling är ett annat ord för avtalat pris.