Allt du behöver veta om äktenskapsförord - Lexly.se

Allt om äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur tillgångarna de båda äger ska delas upp om de skiljer sig. Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig.

Går det att skriva äktenskapsförord efter giftermål?

Ja, det går bra. Man kan skriva äktenskapsförord både innan och efter giftermålet. Det är även möjligt att uppdatera eller ändra ett äktenskapsförord genom att registrera ett nytt äktenskapsförord hos Skatteverket.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Går det att skriva äktenskapsförord i efterhand?

Ja, det går att skriva äktenskapsförord både innan och efter giftermålet. Tänk på att båda ska signera äktenskapsförordet och att det ska skickas in till Skatteverket för att vara giltigt.

Läs mer om Lexlys tjänst Äktenskapsförord

 

Går det att skriva äktenskapsförord under pågående äktenskap?

Ja, det går att skriva äktenskapsförord både innan och efter vigseln. Tänk dock på att båda makarna behöver signera äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt. Det ska även skickas in till Skatteverket för signering.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Har ett äktenskapsförord betydelse vid dödsfall?

Äktenskapsförordet har betydelse för vad som ska eller inte ska delas lika på vid en bodelning, dvs vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. En bodelning kan göras vid antingen vid en separation eller när någon går bort. När någon gått bort görs först en bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika på. Sedan fördelas arvet ut enligt lag eller enligt ett testamente.

Ett äktenskapsförord har inte så stor betydelse om makarna inte har några barn eller endast har gemensamma barn, eftersom den efterlevande maken eller makan ärver fullt ut (även den enskilda egendomen). Om makarna har barn sedan tidigare (särkullbarn) kan ett äktenskapsförord dock ha betydelse för arvet.

Läs mer om testamente

Läs mer om arvskifte

 

Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?

Finns inget äktenskapsförord ska värdet av all egendom makarna äger hälftendelas vid en separation, oavsett om någon av makarna köpt det innan äktenskapet. Personliga tillhörigheter av mindre värde får dock behållas av var och en. 

Sådant som utgör enskild egendom genom villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring ingår inte heller i en bodelning.

Läs mer om bodelning

 

Kan makarna bestämma att endast den ena makens egendom ska delas?

Det är helt upp till makarna vilka saker och vilken egendom som ska vara enskild egendom och därmed inte delas. I ett äktenskapsförord kan man bestämma att bara den ena makens egendom är enskild och därför inte ska delas.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Behöver man registrera ett äktenskapsförord?

Ja, äktenskapsförord måste registreras för att bli giltigt. Registrering av äktenskapsförord gjordes tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 göras hos Skatteverket. Detta görs genom att man betalar in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. Skicka sedan äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

 

Är man bunden av ett äktenskapsförord?

Du är inte bunden av äktenskapsförordet förrän det är utskrivet, ni båda skrivit under och registrerat det hos Skatteverket. Man kan ändra sig och registrera ett nytt äktenskapsförord när som helst. Det senast registrerade äktenskapsförord är det som gäller.

Läs mer om äktenskapsförord

 

När blir ett äktenskapsförord giltigt?

Äktenskapsförord blir giltigt när båda skrivit under det och det registrerats hos Skatteverket. Registrering av äktenskapsförord gjordes tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 göras hos Skatteverket. Detta görs genom att betala in en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. Skicka sedan äktenskapsförordet i original till Skatteverket till följande adress: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand.

 

Behövs det en äkthetsstämpel för att äktenskapsförordet ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon äkthetsstämpel för att äktenskapsförord ska bli giltigt. Äktenskapsförordet måste dock skickas till Skatteverket för registrering för att det ska gälla.

 

Vad händer om man säljer det som inte ska delas och skaffar något annat för pengarna?

Det man köper kommer inte att delas om man inte har skrivit något annat i äktenskapsförordet.

 

Kan jag trots äktenskapsförordet behöva dela något med min make/maka?

Du kan bli skyldig att dela egendom ni har på annan grund än att ni är gifta, t.ex. samäganderätt. Har båda betalat för något äger båda det tillsammans och kan då dela upp det mellan sig i förhållande till betalningen.

Läs mer om samäganderätt

 

Vad gäller för egendom som makarna skaffar i framtiden?

Det går att reglera i ett äktenskapsförord. Om man i äktenskapsförordet bestämmer att var och en ska behålla sitt, delas inte heller sådant makarna köper i framtiden.

Läs mer om enskild egendom

 

Vad händer om vi säljer vår bostad och köper en ny?

Om makarna bestämt att den gamla bostaden ska vara enskild egendom, kommer den nya bostaden också att vara det, om inte något annat bestämts i ett äktenskapsförord.

Läs mer om bostad och äktenskapsförord

 

Är det möjligt att göra sitt företag till enskild egendom i ett äktenskapsförord?

Ja, det är möjligt. Beroende på bolagsform får man skriva på olika sätt för att se till att man får med alla delar. Glöm inte att ta med pensionsrättigheterna.

Läs mer om företag och äktenskapsförord

 

Är det möjligt att i ett äktenskapsförord göra pengar till enskild egendom?

Det är möjligt att göra specifika konton eller andra banktillgodohavanden till enskild egendom i ett äktenskapsförord, dvs att det inte delas lika i en bodelning. Om man vill göra pengar investerade i en bostad till enskild egendom rekommenderar vi att antingen göra andelen i bostaden till enskild egendom alternativt att lägga till ett skuldebrev för beloppet man vill göra till enskild egendom. Det finns en risk med att göra pengar till enskild egendom eftersom beloppet kan sammanblandas med giftorättsgods och därmed "smittas" till att bli giftorättsgods. Exempelvis om du gör ett konto till enskild egendom och sedan överför pengar från ett annat konto som inte är enskild egendom.

Läs mer om enskild egendom

 

Är det möjligt att skriva ett äktenskapsförord efter giftermål?

Ja, man kan skriva äktenskapsförord både innan vigseln och under hela äktenskapet. Det är även möjligt att uppdatera och skriva om ett äktenskapsförord genom att upprätta och registrera ett nytt äktenskapsförord.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Finns det en blankett för äktenskapsförord?

När du skriver äktenskapsförord online hos oss på Lexly guidas du steg för steg och svarar på frågor kring alla viktiga delar att ha med i ett äktenskapsförord, samma frågor som juristen skulle ställa vid ett möte. Du kommer inte till kassan förrän i sista steget. När du skriver äktenskapsförord online hos oss får du ett äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar. Tänk på att mallar som återfinns på internet bara är exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just ditt förhållande.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Gäller ett äktenskapsförord vid dödsfall?

Äktenskapsförordet har betydelse för vad som ska eller inte ska delas lika vid en bodelning. Det som ska delas kallas giftorättsgods och det som inte ska delas och därmed inte ingå i bodelningen kallas för enskild egendom. En bodelning kan göras vid antingen en separation eller vid ett dödsfall. När någon gått bort görs först en bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika. Därefter fördelas arvet enligt lag eller enligt ett testamente. Om makarna inte har barn eller endast har gemensamma barn får ett äktenskapsförord inte så stor betydelse eftersom den efterlevande ärver den den avlidna maken fullt ut (även den enskilda egendomen). I det fall makarna har barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn) kan ett äktenskapsförord ha betydelse för arvet.

Läs mer om arvskifte

 

Hur kan man upprätta ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord kan upprättas på olika sätt. Hos oss på Lexly kan du antingen skriva äktenskapsförordet själv online, eller tillsammans med en av våra  jurister via telefon. Oavsett vilket av alternativen du väljer får du ett skräddarsytt, juridiskt korrekt äktenskapsförord som är anpassat efter just din situation och dina förutsättningar.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Hur skriver man ett äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan skrivas på olika sätt. Vid en skilsmässa kan ett felaktigt eller otydligt äktenskapsförord få oväntade och oönskade konsekvenser. Det är därför viktigt att äktenskapsförordet är tydligt och juridiskt korrekt. Hos oss på Lexly kan du antingen skriva ett skräddarsytt och juridiskt korrekt äktenskapsförord själv online, eller ta hjälp av en av våra kunniga jurister som upprättar avtalet åt dig.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Kan man göra en bostadsrätt till enskild egendom i ett äktenskapsförord?

Ja det går att göra en bostadsrätt till enskild egendom med ett äktenskapsförord. Bostadsrätten hålls då utanför en så kallad bodelning och utgör enskild egendom istället för giftorättsgods. Enskild egendom är sådant som inte ska delas på hälften vid en eventuell separation.

Läs mer om bostadsrätt och äktenskapsförord

 

Kan man se exempel på äktenskapsförord?

Via vår hemsida kan ni enkelt skriva ett äktenskapsförord online. Med vårt verktyg guidas ni steg för steg och ser vilka frågor som uppkommer och vilka delar som är viktiga att ha med i ett äktenskapsförord. Ni kommer inte till kassan förrän i sista steget.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Kan man skriva äktenskapsförord själv?

Det går naturligtvis att skriva ett äktenskapsförord själv, t ex med hjälp av mallar som du kan hitta på olika ställen. Det är dock lätt att missa viktiga aspekter och formkrav som kan få stora konsekvenser vid en skilsmässa.

Hos oss på Lexly har du möjlighet att skriva ett äktenskapsförord själv online, eller tillsammans med en av våra jurister via telefon. Väljer du att skriva avtalet online svarar du på ett par frågor, samma frågor som jurister skulle ställa till dig vid ett möte. Därefter skapas ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.

Läs mer om äktenskapsförord online

 

Måste ett äktenskapsförord registreras hos Skatteverket?

Ja, ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.

Läs mer om registrering av äktenskapsförord

 

Påverkar ett äktenskapsförord arv?

Ett äktenskapsförord gäller vid en bodelning. Äktenskapsförordet har betydelse för vad som ska eller inte ska delas lika på vid en bodelning, dvs vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. En bodelning kan göras vid antingen separation eller bortgång. Vid en bortgång görs först en bodelning där makarnas giftorättsgods delas på hälften. Sedan fördelas arvet ut enligt arvsordningen eller enligt ett testamente. Om makarna inte har barn eller bara har barn gemensamt får ett äktenskapsförord inte så stor betydelse eftersom den efterlevande ärver den den avlidna maken fullt ut, även den enskilda egendomen. Om makarna har barn sedan tidigare (särkullbarn) kan ett äktenskapsförord ha betydelse för arvet.

Läs mer om arvskifte

 

Sker registrering av äktenskapsförord hos tingsrätt?

Nej, registrering av äktenskapsförord sker sedan 1 oktober 2011 hos Skatteverket. Tidigare registrerades äktenskapsförord hos tingsrätten.

Läs mer om registrering av äktenskapsförord

 

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp om de skiljer sig. Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig. Det spelar ingen roll vem som egentligen äger vad.

Läs mer om äktenskapsförord

 

Vad gäller vid skilsmässa utan äktenskapsförord?

När man gifter sig får makarna något som kallas giftorätt. Giftorätt innebär att värdet av makarnas tillgångar ska fördelas lika mellan dem i samband med skilsmässa. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att vissa eller alla tillgångar istället ska vara enskild egendom. Att en tillgång är enskild egendom innebär att tillgången inte ska fördelas lika mellan makarna vid en bodelning. Har makarna inget äktenskapsförord ska som huvudregel värdet av alla tillgångar, både enskilda och gemensamma, delas lika mellan makarna vid en skilsmässa.

Läs mer om uppdelning av tillgångar vid skilsmässa

 

Vad kan man med ett äktenskapsförord göra till enskild egendom?

Enskild egendom innebär att värdet av en tillgång eller ägodel inte bodelas (delas lika) vid en separation eller skilsmässa. Detta kan man åstadkomma med ett äktenskapsförord. Man kan antingen säga att samtliga tillgångar ska vara enskild egendom, eller att endast specifika tillgångar ska vara enskild egendom, exempelvis ett företag eller lantställe.

Läs mer om enskild egendom

 

Var finns en mall för äktenskapsförord?

Det finns många mallar att hitta på olika ställen, inte minst på nätet.

Tänk dock på att de som lägger ut mallar på internet oftast inte ansvarar för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister, i mallarna. 

Hos oss på Lexly finns inga färdiga mallar, utan oavsett om du upprättar äktenskapsförordet själv via hemsidan eller tar hjälp av en jurist får du ett äktenskapsförord som är juridiskt korrekt och skräddarsytt efter dina önskemål.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Var sker registrering av äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord behöver först undertecknas av makarna och sedan registreras för att bli giltigt. Registreringen sker hos Skatteverket och förs in i äktenskapsregistret. En avgift ska även betalas till Skatteverket för att registreringen ska ske.

Läs mer om vikten av ett korrekt äktenskapsförord

 

Vad är giftorättsgods?

När man ingår äktenskap får makarna något som kallas giftorätt. Giftorätt är inte samma sak som äganderätt - giftorätt innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa eller dödsfall.

Vid en skilsmässa ska värdet av allt makarna äger läggas samman och, efter avdrag för skulder, fördelas lika mellan dem. Undantaget är sådant som är enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller villkor i gåvobrev.

Läs mer om giftorätt

Läs mer om giftorättsgods

 

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådant som bestämts inte ska delas genom villkor i äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller försäkring, om makarna skiljer sig. Ingenting kan automatiskt vara enskild egendom, utan detta måste bestämmas av antingen makarna själva eller av den som har gett eller testamenterat något till någon av makarna. 

Vid en skilsmässa har var och en dock rätt att behålla kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamera- eller golfutrustning ingår däremot i en bodelning.

Läs mer om enskild egendom

 

Kan makarna skriva ett äktenskapsförord efter vigseln?

Ja, ett äktenskapsförord kan skrivas både innan vigseln och efter vigseln, d.v.s. under äktenskapet.

Läs mer om Lexlys tjänst Äktenskapsförord

 

Vad är samäganderätt?

Om makarna köper något gemensamt blir de båda ägare, exempelvis en sommarstuga. De har då samäganderätt till sommarstugan, vilket betyder att de äger varsin andel i sommarstugan. Detta gäller såväl under äktenskapet som efter en skilsmässa.

Läs mer om samäganderätt

 

Finns det några särskilda krav för hur ett äktenskapsförord ska bli gällande?

Ja, ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna (eller blivande makarna). Förordet måste sedan registreras hos Skatteverket och blir sedan giltigt från och med registreringen.

 

Hur ändrar man i ett äktenskapsförord som redan är registrerat?

Alla ändringar som makar vill göra på ett registrerat äktenskapsförord gör man genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. Det räcker inte med att ringa till Skatteverket och ogiltigförklara det gamla utan ett nytt måste upprättas. I det nya äktenskapsförordet formulerar man vad som ska gälla istället för det redan registrerade äktenskapsförordet. Äktenskapsförordet registreras sedan på nytt hos Skatteverket.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Kan man ångra sig och återkalla ett äktenskapsförord?

Ett registrerat äktenskapsförord är bindande och kan inte ensidigt frångås eller hävas av den ena maken. För att ångra ett äktenskapsförord krävs det att båda är överens och skriver under ett nytt äktenskapsförord om att det tidigare inte längre ska gälla.

 

Vad är avkastning på enskild egendom?

Avkastning kan t.ex. vara inkommande hyror för ett fritidshus som hyrs ut under somrarna. Har en make pengar på ett bankkonto som ger en sparränta är denna ränta avkastning. Fritidshuset eller pengarna på kontot kan genom ett äktenskapsförord ha bestämts vara enskild egendom som inte ska delas vid en skilsmässa. Makarna kan bestämma att avkastningen också ska vara enskild egendom. Bestämmer inte makarna detta i ett äktenskapsförord blir avkastningen inte enskild egendom. Detta innebär att hyres- och ränteintäkter från enskild egendom i stället blir giftorättsgods, som kommer att delas på hälften om makarna skiljer sig.

Läs mer om enskild egendom

 

Vad innebär surrogatregeln?

Surrogatregeln innebär att något som ersätter enskild egendom också blir enskild egendom och därmed inte kommer att delas vid en skilsmässa. Exempel: En tavla som makarna genom ett äktenskapsförord bestämt ska vara enskild egendom säljs. Pengarna som den maken som ägt tavlan får blir då också enskild egendom.

 

Kan jag behöva dela något trots att vi bestämt att ingenting ska delas?

Har ni bestämt att inget ska delas är det i regel det som gäller, men det kan finnas andra grunder till delning av egendom, t.ex. samäganderätt. Har ni båda betalat för något äger ni det tillsammans och det ska därför delas.

 

Kan vi bestämma att viss egendom jag äger ska vara min makes enskilda egendom?

Nej, det går inte. För att egendom (eller viss del av den) ska kunna utgöra din enskilda egendom måste du ha äganderätt till egendomen (eller viss del av den).

 

Om den ena maken köper något för den andre makens pengar- vem äger då egendomen?

Den make vars pengar använts för betalning av egendomen äger den.

 

Ändras några ekonomiska förhållanden om man gifter sig?

Efter vigseln äger makarna liksom tidigare sina egna saker, pengar, fastigheter o.s.v. och ansvarar endast för sina egna skulder. Makarna kommer inte att ha rätt till varandras ägodelar eller ansvara för varandras skulder. Båda makarna äger sina saker på samma sätt som innan de gifte sig.

Om makarna skiljer sig har man rätt att behålla sina saker men vardera make har trots detta rätt till hälften av det totala värdet av allt som de båda äger. Detta gäller om inget äktenskapsförord har skrivits mellan makarna. Alltså ska den maken som äger mest lösa ut den make som äger mindre, genom att betala mellanskillnaden, för att få behålla sina ägodelar.

Genom ett äktenskapsförord kan man bestämma att egendom inte ska hälftendelas vid skilsmässa. Exempel: Makarna Per och Frida har bestämt sig för attskiljas. De har inte skrivit något äktenskapsförord. De bor i en villa som Frida betalat. Villan är värd en miljon kronor. För att Frida ska få behålla villan efter skilsmässan måste hon betala en halv miljon till Per, alltså halva värdet av villan, om Per begär det.

 

I vilken lag finns bestämmelser om makar och deras ekonomiska förhållanden?

Regler om makar och deras ekonomiska förhållanden finns i äktenskapsbalken (SFS 1987:230).
Läs mer om äktenskapsbalken

 

Vem ansvarar för skulden för bilen som ena maken köpt under äktenskapet?

Den make som köpt bilen och skaffat sig skulden ansvarar själv för skulden. Den andra maken kommer inte bli betalningsansvarig för lånet. Om makarna i ett gåvobrev bestämmer att bilen och skulden ska övergå till den andra maken kommer denna däremot att bli ansvarig för skulden. Samma sak gäller om den andra maken köper bilen av den första maken.

 

Vad kan man göra om man anser att äktenskapsförordet är oskäligt?

Det finns en möjlighet att frångå äktenskapsförord genom att begära jämkning vid bodelning.

 

Varför ska man inte använda mallar om äktenskapsförord?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur äktenskapsförord kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just ditt förhållande. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

Genom vårt verktyg kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i äktenskapsförordet. Äktenskapsförordet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett äktenskapsförord som är skräddarsytt och juridiskt korrekt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Skatteverket

För Skatteverkets information om registrering av äktenskapsförord, klicka här.

 

Vad gäller: äktenskapsförord eller testamente?

Testamentet reglerar vad som händer med arvet efter makars dödsfall. Äktenskapsförordet omfattar endast vad som sker vid en bodelning pga skilsmässa och vid bodelning under äktenskapet, och kan inte användas för att bestämma vad som sker med arvet efter makarnas dödsfall.

 

Äktenskapsförord: vem ärver?

Vem som ärver kan inte regleras i ett äktenskapsförord. Arvsordningen gäller oavsett om ett par makar har äktenskapsförord eller ej.

 

Är äktenskapsförord en offentlig handling?

Ja, ett äktenskapsförord som är registrerat hos Skatteverket är en offentlig handling och kan begäras ut av vem som helst.

 

Måste man skriva äktenskapsförord?

Nej, det är inget krav, men är nödvändigt om man vill att viss egendom ska vara enskild egendom. Vid giftermål blir alla tillgångar giftorättsgods, vilket betyder att makar har rätt till hälften av detta vid bodelning pga skilsmässa eller vid dödsfall. Enskild egendom undantas i dessa fall.

 

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Hos oss kan du skriva ett äktenskapsförord online för 1 195 kr. Det tar 15 minuter att svara på frågorna, och ger er ett juridiskt korrekt äktenskapsförord.

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

När behövs äktenskapsförord?

När båda eller någon av makarna vill att viss egendom inte ska ingå i giftorättsgodset. Med ett äktenskapsförord kan egendom anges som enskild egendom, och denna ingår då inte i en bodelning vid en eventuell skilsmässa.

Läs mer om äktenskapsförord

 

Måste en jurist skriva äktenskapsförordet?

Nej, ni kan skriva det själva, men det är mycket viktigt att det formuleras rätt. Hos oss kan ni skriva äktenskapsförordet online och får ett juridiskt korrekt äktenskapsförord som är skräddarsytt efter just er situation och era förutsättningar. 

Läs mer om att skriva äktenskapsförord online

 

Vi ska skilja oss och saknar äktenskapsförord, vad gäller?

All egendom betraktas som giftorättsgods i detta fall, och ska därför hälftendelas. Vad som ingår eller inte i giftorättsgods regleras via ett äktenskapsförord, där egendom kan noteras som enskild egendom. Denna ingår då inte i bodelningen, utan är respektive makes personliga egendom.

Läs mer om bodelning vid skilsmässa

 

Hur gör man en bodelning utan äktenskapsförord?

Utan äktenskapsförord hälftendelas all egendom - giftorättsgodset vid bodelningen.

Läs mer om bodelning

 

Hur fungerar en skilsmässa och bodelning med äktenskapsförord?

All enskild egendom som anges i äktenskapsförordet undantas från bodelningen. Resten av egendomarna - giftorättsgodset - hälftendelas.

Läs mer om att dela upp tillgångar vid skilsmässa

 

Är det viktigt hur man formulerar sig i äktenskapsförordet?

Ja, det gäller att vara tydlig så att det inte kan uppstå några missförstånd. Väljer ni att använda er av vår tjänst Äktenskapsförord, kan ni vara säkra på att allt blir juridiskt korrekt.

Läs mer om misstag i ett äktenskapsförord

 

Läs alla våra artiklar om äktenskapsförord