Äktenskapsförord och jämkning vid bodelning - skilsmässa - Lexly.se

Äktenskapsförord och jämkning vid bodelning - skilsmässa

Den grundläggande principen för alla avtal är att de ska hållas, men ett äktenskapsförord kan i vissa situationer lämnas utan avseende. Det betyder att det förbigås, eller att man bortser från äktenskapsförordet (helt eller delvis). Detta föregås av att någon begärt jämkning.

Jämkning vid bodelning - ett exempel

Ett gift par har bestämt att de ska skiljas. Under äktenskapet har den ena parten jobbat och tjänat mer pengar än den andre parten, som nästan uteslutande skött om hem och barn. Deras ekonomiska förutsättningar är därför mycket olika. Enligt det äktenskapsförord de upprättade vid giftermålet, är all egendom deras enskilda egendom och ska därför inte bodelas. Maken/makan som har ett sämre ekonomiskt läge kan då ansöka om prövning av äktenskapsförordet med hänvisning till att det är oskäligt. Själva prövningen görs av domstol.

Det är dock mycket sällan jämkningsregeln tillämpas vid bodelning.

Har du fler frågor om äktenskapsförord? Läs vår guide.

Relaterade artiklar

Bodelningsavtal - Gifta

Här kan du enkelt skriva ett bodelningsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Skriv online

1795 kr

Med Jurist

7990 kr

1795 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bodelningsavtal.

Skriv online
Du betalar i sista steget

7990 kr

Upprätta ett juridiskt korrekt bodelningsavtal med jurist via telefon eller videomöte.

Boka
Gratis inledande samtal