Äktenskapsförord och jämkning vid bodelning - skilsmässa - Lexly.se

Äktenskapsförord och jämkning vid bodelning - skilsmässa

Den grundläggande principen för alla avtal är att de ska hållas, men ett äktenskapsförord kan i vissa situationer lämnas utan avseende. Det betyder att det förbigås, eller att man bortser från äktenskapsförordet (helt eller delvis). Detta föregås av att någon begärt jämkning.

Jämkning vid bodelning - ett exempel

Ett gift par har bestämt att de ska skiljas. Under äktenskapet har den ena parten jobbat och tjänat mer pengar än den andre parten, som nästan uteslutande skött om hem och barn. Deras ekonomiska förutsättningar är därför mycket olika. Enligt det äktenskapsförord de upprättade vid giftermålet, är all egendom deras enskilda egendom och ska därför inte bodelas. Maken/makan som har ett sämre ekonomiskt läge kan då ansöka om prövning av äktenskapsförordet med hänvisning till att det är oskäligt. Själva prövningen görs av domstol.

Det är dock mycket sällan jämkningsregeln tillämpas vid bodelning.

Har du fler frågor om äktenskapsförord? Läs vår guide.

Relaterade artiklar