Avtalsgranskning

Ditt företag får ofta avtalsförslag som binder företaget i större eller mindre omfattning. I vissa fall kan avtalen få stora negativa konsekvenser om något går fel. När du gör en granskning av dina avtal med en jurist hos oss får du en kvalificerad bedömning av vilka risker eller oklarheter som finns i det aktuella avtalet.