Inkråmsöverlåtelseavtal

Vid en inkråmsöverlåtelse följer inte skalet - som bolaget, firman och organisationsnumret - med i köpet. En inkråmsöverlåtelse är oftast mer komplicerad att avtala om än en aktieöverlåtelse, eftersom bilagan som specificerar vad som ingår kan bli väldigt omfattande. Det är viktigt att både köpare och säljare är överens om vad som ingår i avtalet.