Utveckla ditt företag

Är det dags att utveckla ditt företag? Här har vi samlat olika avtal och tjänster som hjälper dig på vägen.

Två personer tittar på en dator

Aktieägaravtal

Vid expansion och förändringar är det vanligt att ta in nya kompanjoner och det är då viktigt att komma överens om viktiga frågor som förr eller senare uppstår. I ett aktieägaravtal kan ni bland annat bestämma hur vinst ska fördelas, hur styrelse ska tillsättas och vad som ska gälla när någon vill sälja sin del av bolaget.

Skriv online
Två personer läser från en surfplatta

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal bestämmer förhållandet mellan två eller flera separata partners. Du har nytta av ett samarbetsavtal när du köper eller säljer tjänster och vill reglera ett samarbete på kort eller lång sikt.

Boka tid
Personer skakar hand

VD-avtal

VD-rollen omfattas normalt inte av vare sig LAS eller kollektivavtal och det är därför upp till parterna att avtala om villkoren. Även VD:s skyldigheter gentemot bolagets styrelse och andra eventuella åtaganden bör klargöras i ett skriftligt avtal.

Boka tid
Två personer sitter på en arbetsintervju

Anställningsavtal

Det finns flera olika anställningsformer och det är viktigt att hålla sig inom gällande regler och lagar. Ett anställningsavtal är en trygghet för båda parter.

Skriv online
Man som sitter vid en dator

Avtalsgranskning

I vissa situationer får ditt företag avtalsförslag som binder företaget i större omfattning. Dessa avtal få stora negativa konsekvenser om något går fel. Med en avtalsgranskning tydliggörs vilka riskerna är och vilka konsekvenser avtalen kan få.

Boka tid

Mer om att utveckla företag

När företaget växer och utvecklas blir många nya frågor aktuella. Vad är viktigt att tänka på när man tar in nya kompanjoner eller en ny VD? Här har vi samlat information som är viktiga när företaget ska utvecklas.

En skrattande man på ett möte

Allt om aktieägaravtal

I ett aktieägaravtal kommer du och andra delägare överens om vad som ska gälla i olika situationer. Ett lätt sätt att undvika många framtida konflikter.

Läs hela artikeln
Personer som skakar hand

Vilket anställningsavtal behöver du?

För både arbetsgivaren och arbetstagaren är det viktigt att man klart och tydligt kommer överens om villkoren för anställningen, och ser till att hålla sig inom lagen i sina överenskommelser.

Läs hela artikeln
Personer som antecknar under ett möte

Det nödvändiga bolagsstämmoprotokollet

Att föra protokoll vid bolagsstämma är ett krav enligt aktiebolagslagen. Beroende på om bolaget håller en ordinarie årsstämma, extra stämma eller en konstituerande stämma finns olika krav för vad som måste behandlas och tas upp på stämman.

Läs hela artikeln