Arbetsrätt

Juristen svarar på frågor kring arbetsrätt

Kollegor som diskuterar något på kontoret

Arbetsgivarens skyldigheter mot långtidssjukskriven personal

Fråga:
En av mina anställda har precis blivit sjukskriven i tre månader. Vad har jag som arbetsgivare för skyldigheter i en sådan situation? Min verksamhet måste ju fortgå, kan jag anställa en vikarie? Vad kan jag göra om sjukskrivningen förlängs, kan jag säga upp den anställde då?

Linda svarar:
Som arbetsgivare betalar du sjuklön de första 14 dagarna med avdrag för 1 karensdag. Dag 8 har du rätt att få ett läkarintyg för att kunna bedöma den anställdes arbetsförmåga och rätt till sjuklön. Därefter övergår ersättningsansvaret på Försäkringskassan och den anställde ansöker själv om ersättning. Dag 15 ska du till Försäkringskassan anmäla att den anställda är sjuk. Att anställa en vikarie kan absolut göras men du kan inte säga upp en anställd under sjukskrivningstiden och att vara sjuk är inte sakliga skäl för uppsägning. Tvärtom har du ett ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning för att underlätta att den anställda ska kunna återgår i arbetet så snart som möjligt. Anställningen upphör endast om den anställde av Försäkringskassan beviljas permanent sjukersättning.

Sjukskriven - vad gäller?

Säga upp personal som sprider dålig stämning

Fråga:
Jag har en anställd som jag skulle vilja säga upp. Personen krånglar ofta och är negativt inställd varje gång ett nytt projekt inleds och detta leder ofta till konflikter i arbetsgruppen vilket går ut över hela teamets prestation och andra anställda drar sig nu för att jobba tillsammans med denne. Det påverkar våra resultat. Hur kan jag som arbetsgivare bli av med denna besvärliga anställda?

Linda svarar:
För att säga upp en anställning krävs att den anställde beter sig t ex illojalt eller annars i strid med anställningsavtalet. För uppsägning krävs som det heter i lagen om anställningsskydd sakliga skäl. Genom endast problembeskrivningen bedömer jag det inte tillräckligt allvarligt för att säga upp den anställda. Istället ska du som arbetsgivare i första hand undersöka andra alternativ som omplacering, omorganisation eller förändrade arbetsuppgifter då det också tycks uppenbart att den anställda inte verkar trivas med sina uppgifter. Prata med den anställda och se om ni kan komma överens om hur ni tillsammans kan förbättra situationen eller om även den anställda kanske är intresserad av att lämna sin anställning?

Anställa och säga upp

Kringgå turordning vid nedskärningar

Fråga:
På grund av pandemin kommer jag behöva säga upp personal. I mitt säljteam finns det stora skillnader på resultat och en person som är den siste i teamet att anställas är den som levererar bäst. Jag förstår att det enligt lag ska sägas upp gällande turordning men kan jag kringgå turordningen när jag säger upp folk?

Linda svarar:
Om uppsägningar ska göras p g a arbetsbrist, ska arbetsgivare enligt medbestämmandelagen förhandla med facket innan några uppsägningar genomförs. En arbetsgivare med högst 10 anställda får undanta 2 personer från turordningen om de som undantas "har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten" och det är arbetsgivaren som enligt huvudregeln har rätt att göra den bedömningen. Om arbetsgivaren har kollektivavtal, kan arbetsgivaren och facket tillsammans komma överens om undantag från turordningsreglerna. Det bygger på att parterna tillsammans kommer överens om andra kriterier än turordning för vilka som ska bemanna en ny organisation p g a arbetsbrist. Det finns alltså två möjligheter att kringgå turordningsreglerna: om företaget har max 10 anställda eller om ditt företag kommer överens med facket om att inte använda turordningsreglerna.

Detta måste du veta om en tillsvidareanställning

Måste man skriva konsultavtal?

Fråga:
Vi behöver tillfällig extra hjälp i vissa delar av verksamheten och har därför funderat på att ta in konsulter för att täcka upp en viss period. Är det lag på att man ska ha ett konsultavtal?

Linda svarar:
Det finns inget lagkrav på konsultavtal men som arbetsgivare tar du stora risker om du tar in konsulter utan skriftligen dokumentera och förtydliga vad ni är överens om ska göras. Uppdrag, omfattning, ersättning och vem som äger vad av det konsulten producerar är alla jätteviktiga delar. Generellt kan sägas att både anställda och konsulter presterar bättre resultat om det är tydligt vad som förväntas av dem. Som arbetsgivare riskerar du också att konsulten av Skatteverket bedöms vara en anställd istället för konsult varpå du som arbetsgivare riskerar att få betala sociala avgifter, semesterersättning mm till konsulten.

Varför du alltid ska skriva konsult- eller uppdragsavtal

Vad göra med personal som pratar illa om företaget?

Fråga:
Jag har hört via omvägar att en tidigare anställd pratar illa om företaget jag driver - kan jag göra något?

Linda svarar:
Anställda har genom anställning en långtgående lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Enligt praxis gäller den lojalitetsplikten i vissa fall även efter att anställningsförhållandet upphört. Om det handlar om förtal eller att den tidigare anställda bryter mot sekretessbestämmelser eller lagen om företagshemligheter, kan man utkräva skadestånd om man som arbetsgivare också kan påvisa att man lidit ekonomisk skada på grund av den anställdes agerande.

Vad händer om en anställd är illojal mot arbetsgivaren?

Fler frågor och svar om arbetsrätt hittar du i vår stora guide

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom arbetsrätt via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar