Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Boutredning

En boutredning syftar till att kartlägga en avliden persons tillgångar och skulder.

Under boutredningen ska också eventuella arvingar hittas. Boutredningen ska så småningom mynna ut i en så kallad bouppteckning och arvskifte, så att arvingar kan få det de har rätt till enligt arvsrätten.