Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Hyresnämnd

Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd som har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd.

Till hyresnämnden kan hyrestagare vända sig när de anser att dess hyresvärd beter sig felaktigt eller på ett sätt som strider mot hyreslagen. Vissa handlingar med specifika hyresvillkor som ska finnas i hyresförhållandet måste skickas in till hyresnämnden för att bli giltiga, exempelvis villkor om avstående av besittningsskydd för en hyresgäst.

Vissa av nämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt. Förhållande mellan hyresgäst och hyresvärd regleras normalt via ett hyresavtal.