Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Provanställning

En provanställning är en form av anställning som efter en prövotid kan avslutas eller övergå i en tillsvidareanställning (fast anställning).

Ofta ges en ny arbetstagare på en arbetsplats en provanställning för att arbetsgivaren ska kunna testa honom/henne ett tag, innan han/hon blir fast anställd. Provanställning ges genom ett provanställningsavtal. Om det inte uttryckligen överenskommes är annars anställningar som huvudregel tillsvidare, dvs fast.

En tidsbegränsad provanställning får vara i högst sex månader och kan avbrytas av både arbetsgivaren eller arbetstagaren även före prövotidens utgång. I provanställningar gäller en ömsesidig uppsägningstid inom tidsramen för provanställningen på 14 dagar enligt lagen om anställningsskydd eller annan tid enligt gällande kollektivavtal.