Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att staten står för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst kostnaden för rättsligt biträde. 

Rättshjälpen täcker inte motparts kostnader, utan endast de egna kostnaderna.

Rättshjälp beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna.