Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Reklamation

Reklamation är ett meddelande varigenom ena parten i ett avtal påpekar dröjsmål, fel eller brist i exempelvis en vara eller tjänst och förbehåller sig rätt att göra anspråk, oftast ekonomiskt, på grund av detta. T.ex. påpekar en köpare att varan är felaktig för säljaren.

Har man inte reklamerat ett fel eller dröjsmål eller inte gjort detta i rätt tid anses rätten att vända sig mot fel ha upphört. Alltså har inte köparen påpekat att varan är felaktig i rätt tid har denne inte längre rätt att kräva åtgärd av säljaren p.g.a. felet.

Enligt konsumentköplagen gäller i fråga om varor att fel som visar sig inom sex månader alltid anses vara ursprungliga fel, om inte annat kan bevisas av säljaren, i konsumentförhållanden. Efter sex månader är det konsumentens skyldighet att bevisa att felet är ursprungligt. Om kunden får rätt måste säljaren antingen laga varan, ersätta den med en ny eller ge pengarna tillbaka.

Skriv Reklamera en vara