Sommarkampanj! Få 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 12/8. Använd kod SOMMAR30 i kassan.

Hur går ett förrättningsmöte till?

På ett förrättningsmöte ska dödsbodelägarna, efterarvingarna och övriga personer som kallats gå igenom de tillgångar och skulder som finns i dödsboet.

Bouppgivaren måste vara närvarande vid mötet. Dödsbodelägare/efterarvingar ska vara personligen närvarande, närvarande genom ombud eller inte närvara alls (då måste kallelsebevis bifogas).

Vid mötet ska minst en förrättningsman närvara. Om endast en förrättningsman är närvarande ska han eller hon sedan underrätta den andre om vad som framkommit vid förrättningen. 

Vid förrättningen diskuteras även upplysningar så som testamente, äktenskapsförord, laglottsyrkanden, arvsavstående, bodelning, jämkning och arvsöverlåtelser.

När bouppteckningen är klar ska bouppgivaren och de två förrättningsmännen skriva under dokumentet. Originalet och en bestyrkt kopia tillsammans med eventuella bilagor skickas sedan inom en månad till Skatteverket för registrering. 

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka