Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Vad innebär avstående, överlåtelse och avsägelse av arv?

En arvinge som inte vill ha sitt arv kan välja att avstå, överlåta eller avsäga.

Ett arvsavstående innebär att en arvsberättigad person avstår sitt arv till förmån för sina legala arvingar. Avståendet får inte vara riktat till någon annan än den avlidnes legala arvingar.

En överlåtelse av arv innebär att en arvsberättigad person själv bestämmer vem som istället ska få ta del av arvet. Om överlåtelsen avser hela arvet träder mottagaren in som dödsbodelägare. Om överlåtelsen avser endast en del av arvet är både mottagaren och överlåtaren dödsbodelägare.

Avsägelse av arv innebär att arvet istället fördelas mellan de övriga arvingarna i arvsordningen. Arvingen som avsäger sig från arvet ”klipper” arvet för dennes legala arvingar och de blir därmed lottlösa. Delen som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de resterande arvingarna. Arvingen som avsäger sig arvet är inte längre dödsbodelägare. Om avsägelsen sker före förrättningen ska den som avsäger sig arvet inte antecknas som dödsbodelägare. Viktigt är därför att skilja mellan arvsavstående och arvsavsägelse.

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka