Vad händer om jag inte har kontaktuppgifter till de som har rätt att närvara?

I vissa fall ska en god man förordnas för att bevaka en okänd arvinge.

-om namnet är känt men arvingen vistas på okänd eller avlägsen ort

-om det är ovisst att den avlidne har efterlämnat någon arvinge som har rätt till arv före Allmänna arvsfonden eller före/tillsammans med en känd arvinge.

-om det är känt att en arvinge finns, men både namn och vistelseort är okända

-om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort eller är okänd till namnet

-om det i annat fall behövs för att bevaka en frånvarandes rätt.

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka