Vad menas med giftorättsgods?

Egendom som tillhör makarna i ett äktenskap omfattas av något som kallas giftorätt. Vid bodelning ska värdet av allt giftorättsgods i normalfallet delas på hälften.

Skriv Bouppteckning
Gå tillbaka