Vad är det för skillnad på en dödsbodelägare och efterarvinge?

En dödsbodelägare ärver av det nuvarande dödsboet. En efterarvinge ärver först när efterlevande make eller maka avlider.

Skriv Bouppteckning
Gå tillbaka