Ska man göra en bouppteckning trots att det inte finns några tillgångar?

En bouppteckning behöver inte upprättas om tillgångarna inte räcker till annat än att täcka begravningskostnaderna. Det får inte finnas någon fast egendom eller tomträtt i boet. I dessa fall ska istället en dödsboanmälan göras. Kontakta socialnämnden i den kommunen där den avlidne var bosatt. 

Skriv Bouppteckning
Gå tillbaka