Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad är en bouppgivare?

Bouppgivaren är den personen som känner boet bäst, ofta efterlevande make/maka eller syskon. Bouppgivarens roll är att vara närvarande vid förrättningsmötet och lämna uppgifter om dödsboet. Bouppgivaren ska försäkra på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och det gör han eller hon genom att skriva under bouppteckningen. Det finns inget hinder mot att vara flera bouppgivare. En boutredningsman eller testamentsexekutor kan vara bouppgivare, men en förrättningsman får däremot inte vara bouppgivare.

Skriv Bouppteckning
Gå tillbaka