Det kommer räkningar till dödsboet trots att personen är avliden. Vad ska jag göra?

Ta kontakt med den bank som den avlidne hade för att höra hur deras rutiner går till eftersom det kan skilja sig åt. Räkningar som inkommer ska betalas med dödsboets pengar. Oftast kräver banken att du ska intyga att du är dödsbodelägare. Beställ ett dödsfallsintyg från Skatteverket som intygar att du har rätt att företräda dödsboet. Se till att avsluta samtliga abonnemang och andra förbindelser så fort som möjligt.

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka