Vad innebär det att en make begär jämkning?

När en make avlider har den efterlevande maken rätt att begära bodelning. Den efterlevande maken kan välja att vardera sida behåller sitt giftorättsgods, dvs. det sker ingen fördelning av makarnas giftorättsgods utan var och en behåller sitt.

Skriv Bouppteckning
Gå tillbaka