Hur lång tid innan mötet ska kallelsen skickas ut?

Kallelsen ska ha skickats i ”god tid” före förrättningen. Vad som är god tid bedöms från fall till fall men i praktiken gäller 14 dagar inom Sverige och 30 dagar utanför Sverige.

Skriv Bouppteckning
Gå tillbaka