Vad är en bouppteckning?

Bouppteckning är ett dokument där den avlidnes tillgångar och skulder sammanställs. Bouppteckningen är en offentlig handling där det även framgår vilka den avlidnes arvingar är.

Läs mer i vår stora guide om bouppteckning

Skriv Bouppteckning
Gå tillbaka