Bodelningsavtal

Bodelning innebär att makarna delar upp sin egendom mellan sig. Bodelning sker oftast i samband med en skilsmässa, eftersom man vid skilsmässan måste dela upp egendomen och reda ut vem som ska få vad. Att upprätta ett bodelningsavtal är även viktigt när sambor ska separera. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån efter er separation.

Gå tillbaka