Är ni vilse i skilsmässodjungeln?

En skilsmässa genomförs i flera olika steg. Här kastar vi ljus över vad som behöver göras vid en skilsmässa.

Första steget mot skilsmässa - ansökan om äktenskapsskillnad

När ni har bestämt er för att skiljas ska ni börja med att sända in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Vilken tingsrätt ska ni skicka in till? Klicka här och skriv in er postadress så finner ni behörig Tingsrätt.

Förbereda bodelningsavtal

Därefter är det dags att förbereda för ett bodelningsavtal! Ni behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta ett bodelningsavtal utan det kan göras så fort ansökan om äktenskapsskillnad har registrerats hos tingsrätten. Ett bodelningsavtal är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet man delar upp egendomen mellan er och ser till att skära av era ekonomier från varandra.

Risken med att inte upprätta bodelningsavtal

Det finns flera risker med att inte upprätta ett bodelningsavtal, bland annat att ni faktiskt har kvar egendom som gemensamt ägd. Rätten att begära en bodelning kvarstår dessutom i flera år efter en skilsmässa och det kan bli mycket jobbigt om den andra parten begär bodelning långt efter att skilsmässan gått igenom. Utan ett bodelningsavtal kommer inte heller banken att godkänna att ni var för sig upptar nya lån t.ex. för att skaffa en ny bostad. Det är med andra ord mycket viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort!

Innan ni skriver bodelningsavtalet är det viktigt att tänka igenom allt noga. Vem ska ha bilen, båten, katten och inte minst bostaden? Om någon av er ska ta över egendom som är belånad (till exempel bil eller bostad) är det viktigt att först höra med er bank om den som vill ta över egendomen, kan ta över lånen.

När alla bankfrågor är utredda är det dags att göra bodelningsavtalet. Ni kan enkelt skriva ett bodelningsavtal online eller få hjälp att skriva ett bodelningsavtal tillsammans med en jurist.

Lär dig mer om bodelningsavtal i vår stora guide.

Om någon av er tar över:

• ett lån måste banken se det färdiga bodelningsavtalet.
• en bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen se det färdiga bodelningsavtalet.
• en villa eller mark måste lantmäteriet se det färdiga bodelningsavtalet.
• en bil från den andra maken måste transportstyrelsen se det färdiga bodelningsavtalet.

Måste ni registrera bodelningsavtalet någonstans i övrigt? Nej, det föreligger inget krav på att registrera en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad men möjligheten finns om man vill det. Ni kan läsa mer om detta hos skatteverket.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar