Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Vilken egendom ska tas med eller inte i bodelningsavtal

Vid en bodelning delar makar upp sin egendom (giftorättsgodset) mellan sig, vilket oftast sker i samband med skilsmässa och alltid i samband med dödsfall. Ett bodelningsavtal är viktigt av flera anledningar: det visar att era ekonomiska förbindelser är avslutade och hur ni beslutat er för att dela egendomen. Utöver detta kräver ofta banker ett bodelningsavtal för att ni var för sig ska kunna ta nya bolån. I den här artikeln får du flera exempel på vad som ska ingå eller inte i en bodelning. Undantag kan göras om något är olämpligt med hänsyn till makarnas ekonomi.


Privat pensionsförsäkring och/eller individuellt pensionssparande

Pensionsförsäkringar och -sparande ska som regel ingå i bodelningen.

Pensionsförsäkring genom arbetsgivare eller företag


Om en make är anställd, ska den pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalat som regel inte medräknas i bodelningen - det är då företagets försäkring. Om försäkringen tecknats av makens egna bolag ska den ingå. Samma sak gäller om pensionsförsäkringen är tecknad av makens enskilda firma eller handelsbolag - den klassas då som en privat pensionsförsäkring.


Kapitalförsäkring

En privatägd kapitalförsäkring är samma sak som ett sparande och ska därför tas med i bodelningen.

Pension

Pension är en slags lön, och all pension som en make fått vid bodelningstillfället ska därför räknas med i bodelningen.

Ersättning för upphovsrätt

All upphovsrättslig ersättning som en make fått fram till bodelningstillfället ska ingå i bodelningsavtalet. All ersättning och alla arvoden som maken erhåller efter bodelningen räknas inte med.

Underhållsbidrag

Om ena maken har särkullbarn boende hos sig och därför får underhållsbidrag (som ska betalas av den förälder som barnet inte får hos), ska detta inte tas upp i bodelningen. Underhållsbidraget är avsett för att täcka barnets behov av mat, kläder och fritidsintressen mm, och ingår därför inte i giftorättsgodset.

Tjänstepensioner ITP, STP, avtalspensioner, ATP

Ska normalt sett inte tas upp vid bodelning, det beror på hur den är utformad. En pensionsförsäkringspremie som betalas av arbetsgivaren å arbetstagarens räkning kan ägas antingen av arbetsgivaren eller arbetstagaren. Detta och arbetstagarens rätt att förfoga över tjänstepensionen är avgörande.

Egendom som innehas med fri förfoganderätt

Om en make om en make har ärvt egendom med förbehållet fri förfoganderätt, ägs inte egendomen av maken. Fri förfoganderätt innebär att man har rätt att förfoga över (nyttja) en egendom som ägs av någon annan. Den ska därför inte räknas med i en bodelning. T ex kan maken vara änka eller änkling sedan tidigare  och ha barn från det äktenskapet. I arvet kan de barnen exempelvis ärvt en sommarstuga, men överlevande maken har fått fri förfoganderätt till den. Det kan liknas vid ett slags lån från framtida arvingar.

CSN-skulder

Utgångspunkten är att studieskulder ska inräknas i de totala skulderna vid bodelningen. Detta regleras i Äktenskapsbalken, där det står att man ska dra av en summa motsvarande de totala skulderna från makens giftorättsgods, så att det täcker dennes skulder.

Latent skatteskuld

Några exempel på detta är vinst och uppskjuten kapitalskatt från t ex fastigheter och aktier. Om makarna vid bodelningen hälftendelar denna egendom, dvs erhåller 50 % vardera av egendomen, tas inte skulden upp. I annat fall, t ex om ena maken vid bodelningen får en fastighet med en latent skatteskuld, ska skulden kompenseras.

Har du fler frågor om bodelningsavtal? Läs vår guide!

Ska ni göra en bodelning och är osäkra på vad som ska ingå eller ej? Med hjälp av vår Juridiska behovsanalys online kan du helt gratis få en övergripande bild av din juridiska situation och information om vad som är bra att tänka på för just dig. Det tar endast ett par minuter och analysen levereras direkt till din e-post som en PDF.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar