Är ett handelsbolagsavtal bindande?

Ja, ett handelsbolagsavtal görs mellan flera personer och kan inte ändras ensidigt av en person.

Gå tillbaka