Vad händer om jag eller min kompanjon vill träda ur verksamheten?

Om ni skrivit i handelsbolagsavtalet att utträde är tillåtet så kan de andra lösa ut bolagsmannen och resterande bolagsmännen fortsätta verksamheten. Även om utträde inte avtalats kan normalt de andra köpa loss den utträdande bolagsmannens andel, om övriga bolagsmän är överens och man inte har avtalat om något annat. Det krävs dock fortfarande att bolaget har minst två bolagsmän för att handelsbolaget ska bestå. Bolaget kan dock drivas av en person i upp till sex månader, därefter anses bolaget ha trätt i likvidation om det fortfarande bara är en person som driver bolaget.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka