Hur länge gäller handelsbolagsavtalet?

Avtalet slutar att gälla när man bestämt att det ska göra det, om man kommit överens om det i förväg. Man kan också bestämma att det måste sägas upp för att sluta gälla. Då slutar avtalet att gälla efter uppsägningstiden som man själv bestämmer längden på. När en ägare inte vill delta längre säger man normalt inte upp avtalet utan de andra ägarna köper loss den personens andel. Har en delägare misskött sig på något sätt kan man bestämma att de andra ska få köpa loss den personens andel.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka