När ska man skriva ett handelsbolagsavtal?

Om två eller flera kompanjoner önskar bedriva ett handelsbolag tillsammans skriver man ett handelsbolagsavtal som reglerar kompanjonernas inbördes rättigheter och skyldigheter. Handelsbolagsavtalet motsvarar aktiebolagets bolagsordning eller föreningens stadgar.

Gå tillbaka