Hur stor insats måste man ha i ett handelsbolag?

I ett handelsbolag väljer ni själva hur stor insats ni vill göra, det finns inget minimikrav för att få starta ett handelsbolag. Om ni inte avtalar annat får varje bolagsman lika stor del som den insatsen han gör i förhållande till de andra bolagsmännen. Om man vill, kan man istället välja en annan fördelning av andelarna i bolaget än i relation till insatsen. Även om det inte finns någon minsta insats för ett handelsbolag så behöver oftast alla bolag ett grundkapital för att komma igång med sin verksamhet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka