Vem kan handla för handelsbolagets räkning och teckna avtal med andra parter?

Ni bestämmer i handelsbolagsavtalet vem som kan handla för bolagets räkning. Antingen en av bolagsmännen, alla var för sig eller några gemensamt. Huvudregeln om man inte bestämt annat är att var och en av bolagsmännen själv kan binda bolaget. Om man avtalar om en annan variant, måste man registrera detta i handelsregistret för att det ska gälla för utomstående.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka