Måste man vara två för att starta ett handelsbolag?

För att starta ett handelsbolag måste man vara minst två personer. 

Gå tillbaka