Kan jag bli ansvarig för skulder som min kompanjon ådragit sig?

Alla bolagsmän har ett obegränsat solidariskt ansvar för handelsbolagets skulder. Det betyder att alla bolagsmän var och en är betalningsansvariga för handelsbolagets skulder. Den som har en fordring på bolaget kan kräva vem han vill av bolagsmännen. Däremot kan man avtala om att bolagsmännen internt i efterhand ska kunna kräva tillbaka varandra på de skulder som en av dem fått betala, s.k. regressansvar. På grund av detta är det extra viktigt att tänka över, och i avtal reglera, hur bolagsmän får gå ur bolaget och nya komma in.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka