När blir handelsbolagsavtalet bindande?

Ni är inte bundna av handelsbolagsavtalet förrän det är utskrivet och undertecknat.

Gå tillbaka