Min kompanjon vill överlåta sin andel. Har jag rätt att få köpa först?

Ja, förutsatt att ni i förväg avtalat om en s.k. förköpsklausul i handelsbolagsavtalet. En förköpsklausul reglerar rätten till att få bli erbjuden att köpa en del i bolaget innan den bjuds till utomstående. Ni kan också välja att ha en hembudsklausul istället, som innebär att bolagsmännen får lösa in den andel som sålts till utomstående. När du gör ditt avtal hos oss får du hjälp att välja mellan olika alternativ.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka