Ska ett handelsbolag registreras?

Bolaget måste vara med i handelsregistret. Man registrerar själva bolaget, däremot inte handelsbolagsavtalet.

Gå tillbaka