Finns det någon lag som reglerar frågor om leveransavtal?

Nej, det finns ingen lagstiftning för leveransavtal specifikt, men det är i huvudsak köplagens bestämmelser som gäller i de frågor som inte bestämts i avtalet.

Gå tillbaka