Hur lång tid gäller vanligen ett leveransavtal?

Det är svårt att ange hur länge leveransavtal allmänt ska gälla. Olika branscher har olika behov och det beror på produkten och affärsrelationen mellan leverantör och beställare. Ett vanligt alternativ är att leveransavtalet löper årsvis med automatisk förlängning om uppsägning inte sker. Genom en uppsägningsbestämmelse har man alltid möjlighet att med viss förvarning avsluta affärsrelationen om man inte är nöjd eller helt enkelt inte längre har behov av leveranserna.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka