Vilka bestämmelser ska ett leveransavtal innehålla?

Ett leveransavtal kan, beroende på parter och syfte, ha olika former. Detta avtal är utformat för att en leverantör ska åta sig att leverera fysiska produkter till en beställare. Avtalet innehåller bestämmelser som liknar ett köpeavtal i form av leveransbestämmelser och bestämmelser om garanti. Men vidare kan ett leveransavtal innehålla bestämmelser om leveransprov, inspektion, sekretess, konkurrens och exklusivitet om parterna så önskar. Det finns också möjligheter att ta in bestämmelser om prisjustering, alltså när leverantören skall kunna ändra priset under avtalstiden. Det går även att bestämma om leverantören skall vara skyldig att leverera en viss mängd av produkten eller om beställaren skall vara skyldig att beställa en viss mängd. Avtalet som Lexly tillhandahåller innehåller de viktiga punkter som bör finnas med i ett bra leveransavtal.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka