Vad är det för skillnad mellan ett leveransavtal och ett köpeavtal?

Leveransavtalet är på många sätt likt ett köpeavtal. Ett leveransavtal som används för en engångsleverans är snarlikt ett köpeavtal, men leveransavtalet innehåller dock mycket mer information. Leveransavtalet, till skillnad från köpeavtalet, är utformat att reglera en affärsrelation och alltså inte bara ett enda köp utan ett obegränsat antal beställningar från beställaren inom viss tidsperiod. Fokus i leveransavtalet ligger också på själva leveransbestämmelserna: om hur, när och var leverans samt beställning ska ske.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka