Vad händer om jag ångrar en bestämmelse i avtalet?

Det går alltid att ändra i avtalet i efterhand om leverantör och beställare är överens om detta. Det är vanligt att bestämma i avtalet hur ändringar och tillägg ska hanteras, om de måste göras skriftligen och skrivas under för att gälla eller om muntliga överenskommelser räcker. I avropen, de enskilda beställningarna, anger beställaren de mer specifika uppgifterna om leveranserna, t.ex. hur mycket av produkten beställaren vill ha och vilket datum leverans ska ske.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka