När behöver jag upprätta ett leveransavtal?

Ett leveransavtal är bra då en beställare och leverantör vill skapa en varaktig affärsrelation. Det är en fördel på så sätt att det vid en långvarig affärsrelation kan utformas som ett ramavtal och att det förenklar upprepade antal köp av en leverantör då särskilda köpeavtal inte behöver göras för varje enskilt köp. Avtalet har även ytterligare fördelar, oavsett om det är för en leverans eller som ett ramavtal – det reglerar frågor om produktspecifikationer, konkurrens, sekretess, exklusivitet, minimibeställningar, leveranstider, ansvar och vad som ska ske vid eventuell tvist mellan leverantören och beställaren. Att bestämma allt detta på förhand gör att man kan undvika framtida konflikter och problem, och man tryggar sin affär.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka