Vad är skillnaden mellan ett köpeavtal och ett leveransavtal?

Ett leveransavtal som används för en engångsleverans är snarlikt ett köpeavtal, men leveransavtalet innehåller mycket mer information. Fokus i leveransavtalet ligger på hur, när och var leverans samt beställning ska ske.

Gå tillbaka