Produkten leverantören skickat är felaktig, vilka möjligheter finns?

1. Reklamera felet till leverantören. Med detta menas att beställaren, med fördel skriftligen, meddelar leverantören om felet på produkten. 2.Beställaren meddelar, antingen i samband meddelande enligt första punkten eller efteråt, vad han kräver att leverantören ska göra åt felet. Är felet så pass litet att det enkelt kan avhjälpas eller är en ny leverans av produkten den enda möjligheten?

Andra har även sökt på

Gå tillbaka