Min motpart kommer inte uppfylla leveransavtalet. Vad kan jag göra?

Om den ena parten inte gör vad som överenskommits är det viktigt att det är tydligt reglerat vad som då ska ske i leveransavtalet. Det finns tre brott mot avtalet som kan kallas de vanligaste. Det första är att beställaren blir sen med betalning. Det andra är att leverantören blir sen med leveransen. Det tredje är att produkten inte stämmer överens med avtalet eller är allmänt felaktig. I avtalet bestäms vad parterna kan kräva av varandra vid sådana brott mot avtalet. De frågor man inte bestämmer i avtalet kommer att avgöras av domstol för det fall meningsskiljaktigheter uppstår.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka