Hur gör jag för att vara säker på att få leveranserna i tid?

Genom att skriva ett leveransavtal kan du binda leverantören till tidpunkter för leverans. Genom att i avtalet bestämma att visst belopp (vite) eller skadestånd ska betalas om varorna inte kommer i tid har du ett påtryckningsmedel för att se till att varorna levereras i tid.

Gå tillbaka