Avveckla/Sälja företag

Är det dags att sälja eller avveckla ditt företag? Det finns mycket att tänka på för att det ska bli som du vill.

Personer skakar hand

Företagsöverlåtelse

Ett företagsöverlåtelseavtal innehåller viktiga frågor för både köpare och säljare när ett bolag ska överlåtas.

Köpesumman, när och hur betalning och tillträde ska ske, samt de skyldigheter säljare och köpare har är viktiga att ha med för att säkerställa att båda parter är överens om innehållet i affären.

Boka tid
Tre personer har ett möte

Fullmakt för företag

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning. Det kan till exempel vara att genomföra ett köp med en utomstående person.

Skriv online
Tre personer samtalar under ett möte

Sekretessavtal

Företagsidéer och företagsintern information kan vara mycket värdefull och med sekretessavtal hindrar du att informationen avslöjas eller utnyttjas.

Skriv online
Man som sitter vid en dator

Avtalsgranskning

I samband med överlåtelser kan det bli många avtal och dokument. Med en avtalsgranskning tydliggörs vilka riskerna är och vilka konsekvenser avtalen kan få.

Boka tid

Mer om att avveckla/sälja företag

Att sälja eller avveckla sitt företag är ofta ett stort beslut med mycket att tänka på. Hur går man tillväga och vart börjar man? Här har vi samlat information om sådant som är viktigt att känna till.

Tre personer samtalar under ett möte

Skydda företagshemligheterna

I många situationer riskerar viktiga företagshemligheter att läcka ut och missbrukas. Med ett sekretessavtal tydliggör du vad som gäller.

Läs hela artikeln
Tre personer som har ett möte

Undvik fallgroparna vid en inkråmsöverlåtelse

Har du planer på att sälja företagets varulager eller inventarier men driva bolaget vidare under samma namn? Då är det inkråmet du säljer. Förutom materiella tillgångar, räknas även immateriella tillgångar såsom upphovsrätt och patent, som inkråm.

Läs hela artikeln
Personer som antecknar och samtalar under ett möte

3 fällor att undvika vid en företagsöverlåtelse

Ett företag kan antingen säljas genom en försäljning av aktierna, eller andelarna, i bolaget vilket kallas företagsöverlåtelse och inkluderar hela verksamheten med tillgångar, skulder och avtal.

Läs hela artikeln