Aktieägaravtal

Driva bolag med andra - så här lyckas ni

En kvinna och en man gör high five

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är inget ni måste ha enligt lag, men det skapar en trygghet för er alla. Ha i åtanke att aktieägaravtalet inte får gå emot bolagsordningen. I dessa fall är bolagsordningen överordnad avtalet. Har ni ett handelsbolag tillsammans? Då ska ni istället skriva ett kompanjonsavtal.

Tänk efter före

Det finns en del saker ni bör tänka igenom och komma överens om inför utformandet av ert aktieägaravtal. Här nedan kan du läsa om vad ni bör diskutera och reglera i avtalet.

Syfte och mål med verksamheten

Att diskutera affärsidéer, vara överens om mål och syfte samt fastslå strategier ger er bättre förutsättningar att lyckas. Till vad och hur vinsterna i bolaget ska användas och vad som händer om ni gör förlust är viktiga punkter att komma överens om.

Det dagliga arbetet

Bestäm hur ni som delägarna ska arbeta i bolaget. Det är viktigt att vara överens om ni ska ta ut lön och arbeta heltid, deltid eller inte alls.

Utse styrelse

Exempel på vad som ska beslutas är vem som får nominera styrelsemedlemmar och om en nominerad styrelseledamot även kan vara VD.

Konflikter

Vad händer om ni hamnar i en konflikt? Punkter att ta upp under denna rubrik är bland annat om konflikter måste lösas genom konsensus och om en aktieägare ska kunna sälja sina aktier och dra sig ur bolaget om en konflikt inte går att lösa. Sträva efter att komma överens om hembuds- eller förköpsklausuler så att ni har kontroll över situationen och bolaget om en delägare vill sälja. Vid ett sådant tillfälle ska bolaget värderas. Ni bör därför även komma överens om vem ska värdera det och vilken värderingsmetod som ska användas.

Delägarna

Reglera om delägarna ska kunna ta andra uppdrag och jobb utan godkännande från övriga ägare. Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar? Det är även viktigt att reglera hur känslig information ska hanteras, eftersom det kan orsaka stor skada om företagshemligheter hamnar i orätta händer.

Har du fler frågor om aktieägaravtal? Läs vår guide!

Andelsförsäljning

Förköps-, hembuds-, och samtyckesklausuler är viktiga för att ha kontroll över bolaget. Förköpsrätt betyder att de befintliga aktieägarna ska erbjudas att köpa aktier före försäljning. Hembud betyder att de befintliga aktieägarna ska kunna köpa tillbaka aktier om de överlåtits. Samtycke betyder att styrelsen måste godkänna en överlåtelse av aktier.

Skydd för majoritets- och minoritetsägare

För att skapa ett skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler. Drag-along innebär att om en majoritet vill sälja andelar, kan de tvinga ägare som inte vill sälja att ändå göra det. Tag-along innebär att en ägare har rätt att sälja när en annan ägare säljer. Det kallas även för medförsäljningsrättigheter.

Skilsmässa

När delägare är gifta är det mycket viktigt att dessa har ett äktenskapsförord, och detta bör ställas som krav i aktieägaravtalet. Om en delägare skiljer sig och har angett sin ägarandel i bolaget som enskild egendom i ett äktenskapsförord, kommer dennes andelar inte att tas med i bodelningen. Ägarstrukturen påverkas därmed inte. Huvudregeln vid skilsmässa är nämligen att all egendom som inte är enskild ska hälftendelas mellan makarna.

Läs mer om äktenskapsförord

Vid eventuellt dödsfall

I det fall en av delägarna avlider är det viktigt att ha bestämt vad som händer med dennes aktieinnehav. Vill ni att övriga delägarna ska kunna lösa ut delägarens arvtagare, ska ni ha med en hembudsklausul i aktieägaravtalet.

Brott mot aktieägaravtalet

Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp Och i så fall hur mycket? Här är det bra att avtala om vitesbelopp eller om skadan ska ersättas med motsvarande belopp som den förorsakat.

Flera fördelar med aktieägaravtal

Med ett aktieägaravtal minimerar ni risken för att det uppkommer onödiga tvister om till exempel värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet. Det är helt enkelt bra att bestämma förutsättningarna för hur bolaget ska drivas medan man fortfarande är överens.

Tiden och energin ni lägger på att dra fram riktlinjer för hur ni ska arbeta ihop får ni tillbaka i form av ett samarbete som flyter friktionsfritt, vilket så klart även är en avgörande framgångsfaktor för verksamheten. Ungefär som två makar som skriver äktenskapsförord för att ge sitt äktenskap så bra förutsättningar som möjligt!

Skriv aktieägaravtal

Hos oss skriver du enkelt ett aktieägaravtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Kostnadsfri behovsanalys

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

 

 

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte